Welkom bij Condass, het Cooperatief Onderling Assuradeurenbedrijf.